Kje smo trenutno s pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike po letu 2020?


  • Datum objave 17.06.2021

Kje smo trenutno s pripravo Strateškega načrta Skupne kmetijske politike po letu 2020?

  • Datum objave 17.06.2021

Od objave zakonodajnega svežnja za reformo SKP junija 2018 dalje na EU ravni poteka intenzivna obravnava. Na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. maja 2021 ni bil dosežen politični dogovor z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo glede pogajanj za zaključek reforme SKP.

Prehodno obdobje

Zaradi zamika reforme se programsko obdobje 2014-2020 podaljšuje za dve leti, v 2021 in 2022. Sredstva iz nove finančne perspektive 2021-2027 za leti 2021 in 2022 se preusmerijo v izvajanje trenutnega programskega obdobja. Na račun podaljšanja obstoječega programskega obdobja za dve leti bo izvajanje Strateškega načrta 2023-2027 krajše.

Trenutne aktivnosti

Trenutno se intenzivirajo aktivnosti glede priprave Strateškega načrta 2023-2027. Delo trenutno poteka predvsem na intervencijah, intervencijski strategiji, finančnem razrezu in kazalnikih. Potekajo razprave o posameznih vsebinah z deležniki in neformalno usklajevanje z Evropsko komisijo.

Predvidoma konec junija bo sledila širša javna razprava o posameznih vsebinah Strateškega načrta 2023-2027, jeseni pa bo sledila široka javna razgrnitev Strateškega načrta 2023-2027 in okoljskega poročila v okviru CPVO.

Kako naprej?

Do 31. 12. 2021 se bo predlog Strateškega načrta 2023-2027 uradno posredoval Evropski komisiji.

 

 

Fotografija: Goriška Brda (avtor: Rajko Gorjan / Foto natečaj Moje podeželje)

Deli z drugimi