Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji


 • Datum objave 26.11.2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

 • Datum objave 26.11.2021

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev.

V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imamo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za:

 • izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
 • gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
 • izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev.
Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Višina sofinanciranja, je odvisna od gostote prebivalstva posameznega naselja in sicer:

 • od 0 do vključno 50 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 3.500 EUR/belo liso;
 • od 50 do vključno 100 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.900 EUR/belo liso;
 • od 100 do vključno 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 2.300 EUR/belo liso;
 • nad 150 preb./km2 v naselju: javno sofinanciranje do 1.700 EUR/belo liso

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekalo od 20. decembra 2021 do vključno 21. marca 2022, do 14:00 ure.

Javni razpis z razpisno dokumentacijo

Deli z drugimi