V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


  • Datum objave 30.01.2023

Avtor: L.Tarfila

V javni obravnavi predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

  • Datum objave 30.01.2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 15. 2. 2023, na naslov gp.mkgp@gov.si.

Ta uredba ureja izvajanje podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Predlog uredbe omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov protipožarnega varstva gozdov in sicer ureditev protipožarne infrastrukture.

Podpora bo namenjena gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju protipožarnih gozdnih cest, protipožarnih poti, protipožarnih stez, protipožarnih zidov, prostorov za izven letališko pristajanje helikopterjev ter namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

 

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije.

Deli z drugimi