Javna obravnava in predstavitev osnutka Okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike


  • Datum objave 22.07.2022

Javna obravnava osnutka Okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta SKP

Javna obravnava in predstavitev osnutka Okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike

  • Datum objave 22.07.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvedlo javno obravnavo s predstavitvijo predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (december 2021) in osnutka Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 (SN SKP) za Slovenijo. Dogodek je v živo v Hiši Evropske unije in preko spletne aplikacije skupaj spremljajo več kot 250 udeležencev. Javna razgrnitev, ki se je začela 11. 7. bo potekala do 11. 8. 2022. Dopolnjen predlog strateškega načrta bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 22. avgusta.

V svojem uvodnem nagovoru je državna sekretarka, Tatjana Buzeti, poudarila, da gre za enega ključnih projektov, ki bo krojil usodo kmetijstva v prihodnosti »Gre za projekt, ki bo slovenskemu podeželju, slovenskim kmetom, živilskopredelovalni industriji in kar je še posebej pomembno tudi ohranjanju okolja, naravnih virov, biotska raznovrstnost v Sloveniji ter boju proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje, prinesel 1,76 milijarde evrov sredstev do leta 2027.«

V strateškem načrtu so naslovljeni cilji reforme skupne kmetijske politike (SKP), upoštevane pa so tudi nacionalne posebnosti. Že od samega začetka priprave strateškega načrta poteka sodelovanje z deležniki, ki se je v zadnjem času še intenziviralo. Trenutno poteka intenzivno usklajevanje z Evropsko komisijo. Ob tem je državna sekretarja Tatjana Buzeti povedala: »Stremimo k prilagoditvam in izboljšanju besedila, predvsem v smeri zelene, podnebne in digitalne transformacije, kar je povsem v skladu s cilji EU, ki so opredeljeni v številnih dokumentih Naš cilj je, da skupaj, v partnerskem sodelovanju, pripravimo dopolnjen predlog SN 2023-2027, ki bo odgovoril na pripombe Evropske komisije in bo hkrati sprejemljiv za naše partnerje.«

Predstavljen je bil osnutek Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Le-to prepoznava strateški načrt kot pomemben dokument, ki zasleduje doseganje vseh ciljev in posameznih podciljev vseh strateških dokumentov, s katerimi se vsebinsko povezuje. Namen omilitvenih ukrepov in usmeritev je izboljšanje posameznih intervencij v sklopu specifičnih ciljev, ki bodo pripomogle k še večji trajni rabi naravnih virov. Strateški načrt kot celota bo imel nebistveni vpliv na doseganje okoljskih ciljev za posamezne sestavine okolja, razen narave, kjer bo vpliv nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Po koncu javne razgrnitve in posvetovanj bosta strateški načrt in okoljsko poročilo posodobljena. Dopolnjen strateški načrt bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 22. 8. 2022. Po uskladitvi besedila in obravnavi na seji Vlade RS bo strateški načrt posredovan v potrditev na Evropsko komisijo.

Povezava na posnetek dogodka

Dokumentacija v javni razgrnitvi

 

Državna sekretarka Tatjana Buzeti

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, Branko Ravnik

Ipsum d.o.o., Aleksander Jenko

Pogovori med udeleženci javne obravnave

Pogovori med udeleženci javne obravnave

Pripombe v okviru javne obravnave

Pogovori med udeleženci javne obravnave

Deli z drugimi