Izvedba programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v programskem letu 2024


  • Datum objave 11.06.2024

Avtor: Janez Šivic

Izvedba programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v programskem letu 2024

  • Datum objave 11.06.2024

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, v programskem letu 2024 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel. Izobraževanja se izvajajo v okviru uredbe ( Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z MKGP št. 2330-23-111022). Urnik izobraževanj je objavljen na spletnih straneh Veterinarske fakultete UL in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju so obveščena tudi čebelarska društva pristojne NVI enote, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Preberete pa si ga lahko tudi spodaj. Do izobraževanj so upravičeni le udeleženci, ki so že vpisani v register čebelnjakov. Čebelarji boste za izpolnitev evidenčnih listov na izobraževanju potrebovali G-MID številko, zato jo imejte s seboj. Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju. Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano vsem udeležencem, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov. Potrdilo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju. Pogoj za udeležbo na praktičnih veterinarskih izobraževanjih je primerna obleka in obutev za teren in osebna zaščitna oprema. Za zaščitno čebelarsko obleko s pokrivalom za glavo in zaščitno mrežo za obraz (zaščitni klobuk) mora poskrbeti vsak udeleženec sam.

URNIK IZOBRAŽEVANJ V OKVIRU UREDBE V PROGRAMSKEM LETU 2024 (št. 18/2024)

DATUM URA KRAJ IZOBRAŽEVANJA NASLOV IZOBRAŽEVANJA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA IZVAJALEC IN KONTAKT ZA PRIJAVE
11. 6. 2024 16:00 – 18:00 Regijski učni čebelnjak podravskega okoliša, Streliška cesta 150, 2000 Maribor Obvladovanje varoze v praksi delavnica Mag. Vida Lešnik, dr.vet.med. Prijave: g. Vlado Vogrinec T.: 041 818 705
19. 6. 2024 17:00 – 19:00 Pri čebelnjaku g. Zorana Gašperšič, Ulica Istrskega odreda 6, 6215 Divača; v primeru dežja bo delavnica v dvorani Škratelnjove hiše v Divači, Kraška cesta 26, Divača Obvladovanje varoze v praksi delavnica Suzana Skerbiš, dr.vet.med. Prijave: g. Rodman Aleš T.: 031 298302
20. 6. 2024 17:00 – 19:00 Čebelarstvo Rupnik, Srednja Kanomlja 66, 5281 Spodnja Idrija Obvladovanje varoze v praksi delavnica Mag. Ivo Planinc, dr. vet. med. Kontaktna oseba: g. Ciril Rupnik T.: 041 475 308 in g. Urban Eržen T.: 041 772 688
Deli z drugimi