3. aprila 2023 so bile izdane tri odločbe za 5. Javni razpis za podukrep 4.3


  • Datum objave 06.04.2023

Avtor: WHPics/depositphotos.com

3. aprila 2023 so bile izdane tri odločbe za 5. Javni razpis za podukrep 4.3

  • Datum objave 06.04.2023

Razpis za podporo iz podukrepa M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, je bil objavljen 25. novembra 2022.

Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 16. decembra 2022 do objave zaprtja javnega razpisa – 03. februarja 2023 do 14.00h. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 2.000.000 evrov. Na Agencijo so prispele 3 vloge z zaprošeno vrednostjo 704.120,46 evrov. Izdana so bile 3 odločbe o pravici do sredstev v skupni višini 703.716,26 evrov.

Deli z drugimi