Izdane so odločbe na 21. javnem razpisu za izvajanje ekološke pridelave hrane


  • Datum objave 28.06.2022

Izdane so odločbe na 21. javnem razpisu za izvajanje ekološke pridelave hrane

  • Datum objave 28.06.2022

Na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so 70 upravičencem na 21. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem izvajanju ekološke pridelave hrane, na sklopu A, izdali odločbe v skupni vrednosti 1,18 milijona evrov.

21. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane, je bil objavljen 22. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 15. 11. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa, to je 30. 12. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 2.000.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 96 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 1.703.552 evra. Izdano je bilo 70 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.179.359 evra, 16 zavrnilnih odločb ter 10 sklepov o ustavitvi postopka.

Deli z drugimi