Izdane so odločbe samostojnim podjetnikom in pravnim osebam za 27. javni razpis podukrep M04.1


  • Datum objave 05.10.2023

Avtor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Izdane so odločbe samostojnim podjetnikom in pravnim osebam za 27. javni razpis podukrep M04.1

  • Datum objave 05.10.2023

15 upravičencem iz B sklopa 27. javnega razpisa so bile izdane odločbe o pravici do sredstev. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov.

Vnos vlog na 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v višini 15 milijonov evrov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin je potekal do 26. julija 2023.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B) znašala 6,5 milijona evrov.

Na Agencijo je prispelo 15 vlog, s katerimi so zaprosili za 1.566.420,20 evra. Izdanih je bilo 15 odločb v skupni višini 1.494.06,44 evra.

Deli z drugimi