Izdane odločbe na ukrepu Promocija vina na trgih tretjih držav


  • Datum objave 26.05.2023

Avtor: R. Gorjan

Izdane odločbe na ukrepu Promocija vina na trgih tretjih držav

  • Datum objave 26.05.2023

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 77 odločb o odobritvi programa iz naslova ukrepa Promocija vina na trgih tretjih držav.

Agencija je v okviru 77 izdanih odločb skupaj odobrila dobrih 1,3 milijona evrov za promocijske dejavnosti, ki jih bodo vinarji izvajali na trgih tretjih držav med 1. junijem 2023 in 31. majem 2024.

Vlagatelji lahko na podlagi odobrenega programa uveljavljajo povračilo upravičenih stroškov v višini 50 odstotkov izkazanih stroškov.

Namen podpore je doseči boljše poznavanje vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, s strani potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani pridelovalcev vina, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za pridelovalce ter posledično vpliva na konkurenčnost vinskega sektorja, kar skupaj vodi h glavnemu cilju ukrepa povečanje Prodaje vina na trgih tretjih držav.

Odobrene aktivnosti se nanašajo predvsem na dejavnosti udeležba na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih ter na organizacijo seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav. Dejavnosti bodo upravičenci izvajali predvsem na trgih Kitajske, Združenih držav Amerike, Japonske ter Bosne in Hercegovine. Nove predstavitve se bodo odvijale na trgih Izraela, Južne Koreje in Švice.

Deli z drugimi