Izdana je Uredba za novo sodelovanje v shemah kakovosti


  • Datum objave 12.12.2023

Avtorica: K. Vončina

Izdana je Uredba za novo sodelovanje v shemah kakovosti

  • Datum objave 12.12.2023

Vlada je v četrtek, 7. decembra 2023, izdala Uredbo o izvajanju intervencije podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kot je določeno v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Uredba opredeljuje pravila za izvajanje podpore, ki je namenjena kmetom in pravnim osebam, ki se vključujejo v sheme kakovosti in se soočajo z dodatnimi stroški ter zahtevami trga, ki jih v začetnih fazah uvajanja proizvoda pogosto ne povrnejo. Cilj intervencije je spodbuditi večje sodelovanje kmetijskih gospodarstev v shemah kakovosti, kar naj bi prineslo večjo vrednost in količino takšnih proizvodov na trgu.

Upravičenci do podpore vključujejo nosilce kmetijskih gospodarstev, dopolnilnih dejavnosti ter pravne osebe, ki povezujejo več kmetijskih gospodarstev in so vključeni v certificiranje sheme kakovosti ali določenega proizvoda. Ključni pogoj za prijavo na javni razpis je veljaven certifikat za shemo kakovosti ali proizvod, za katerega se vloži vloga. Podpora, dodeljena v okviru intervencije, se uporablja za povrnitev stroškov sodelovanja v shemi, letnega prispevka ter stroškov pregleda skladnosti s specifikacijami sheme. Podpora se izplača v obliki pavšalnega plačila, ki znaša 100 odstotkov izračunane vrednosti po modelni kalkulaciji. To pavšalno plačilo omogoča preglednost, zmanjšanje napak ter administrativno poenostavitev za vse vpletene strani.

Sredstva se dodeljujejo po zaprtem javnem razpisu, in sicer za celotno programsko obdobje v višini 1.429.320,00 evrov. Uredba podpira sheme, kot so ekološka pridelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost. Med obdobjem upravičenosti do podpore se preverja veljavnost certifikata za prejemnike sredstev, prav tako pa se pri pravnih osebah preverja ohranjanje števila vključenih kmetijskih gospodarstev v shemo kakovosti.


Uredba o izvajanju intervencije podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Deli z drugimi