Izdana sprememba Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000


  • Datum objave 12.12.2023

Avtor: J. Šivic

Izdana sprememba Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000

  • Datum objave 12.12.2023

Vlada je v četrtek, 7. decembra 2023, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Sprememba uredbe prinaša vsebinske spremembe, dopolnitve posameznih členov ter redakcijske popravke. Namen teh sprememb in dopolnitev je olajšati in poenostaviti izvajanje intervencij ter jasneje zapisati določbe same uredbe.

Spremembe in dopolnitve zajemajo več področij, med drugim splošne določbe, ki vključujejo uskladitev s predpisi EU, prilagoditev razpoložljivih sredstev s spremembami v SN SKP 2023–2027 ter določitev izjem pri uporabi digestata in komposta.

Pri intervencijah, kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin so spremenjene določbe glede števila živali, višine plačila na hektar, rokov za usposabljanje in poročanja podatkov ter drugih operativnih pravil.

Določene so minimalne zahteve za uporabo gnojil, ki vključujejo izjeme glede vodenja evidenc uporabe gnojil za upravičence, ki sodelujejo le v naravovarstvenih operacijah ali intervenciji Lokalne pasme in sorte.


Deli z drugimi