Agencija je pričela z izdajo začasnih odločb za neposredna plačila za leto 2023


  • Datum objave 16.02.2024

Avtorica: Dajana Čok

Agencija je pričela z izdajo začasnih odločb za neposredna plačila za leto 2023

  • Datum objave 16.02.2024
Prvi del izplačila za neposredna plačila predstavljajo začasne odločbe, v višini 80 odstotkov vrednosti, drugi del pa končne odločbe, v preostanku vrednosti.

V okviru začasnih odločb bodo, v višini 80 odstotkov skupne vrednosti, izplačane naslednje intervencije:

1. osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost – ODPT
2. dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost – DPDPT
3. dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete – MK
4. SOPO: ekstenzivno travinje – EKST
5. SOPO: tradicionalna raba travinja –TRT
6. vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline – BR

Končne odločbe, ki bodo poleg preostalega deleža plačil zajemale tudi ostale intervencije v okviru neposrednih plačil, bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala v maju in juniju 2024.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na aktrp@gov.si ali na telefonsko številko 01 580 77 92.

Deli z drugimi