Izdaja odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD)


  • Datum objave 10.01.2024

Avtorica: V. Ribič

Izdaja odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD)

  • Datum objave 10.01.2024

Agencija za kmetijske trga in razvoj podeželja (Agencija) tudi v mesecu januarju 2024 nadaljuje z izdajanjem odločb za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) za leto 2023.  Ta mesec je bilo še dobrih 10.500 odločb v znesku 8,7 milijona evrov.

Agencija trenutno lahko izdaja vloge, ki nimajo napak pri satelitskem spremljanju površin in še nekaterih drugih napak. Med izdanimi odločbami so tudi odločbe za kmetije, ki ne izpolnjujejo pogojev upravičenosti do plačil OMD (v registru kmetijskih gospodarstev ni točk za OMD ali pa izračunan znesek za OMD pade pod 25 evrov na hektar).

V tem mesecu je Agencija večji del odločb OMD izdala preko e-vročanja. To pomeni, da stranke prejmejo SMS obvestilo in obvestilo na elektronski naslov, ki so ga podali ob oddaji Zbirne vloge 2023 in sledijo navodilom v obvestilu. V kolikor stranka ne prevzame dokumenta preko posredovanih spletnih povezav v obvestilih, sistem po 15 dneh izvede fikcijo vročitve in odločba se šteje za vročeno tisti dan.

Več informacij v prispevku z dne 15. 12. 2023

 

Deli z drugimi