Izdaja prvih odločb za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD) za leto 2023


  • Datum objave 15.12.2023

Šenkova domačija. Avtor: MKGP

Izdaja prvih odločb za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD) za leto 2023

  • Datum objave 15.12.2023

V marcu 2023 je bila objavljena novica glede sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD) in navedeni razlogi za kasnejše izdajanje odločb OMD za leto 2023.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je v okviru Programa razvoja podeželja v letih 2014–2020 skladno z evropsko pravno podlago (Uredba EU 1305/2013) vse do leta 2022 izdajala predplačilne odločbe za ukrep Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – plačilo OMD v oktobru in novembru tekočega leta, z izdajo rednih odločb OMD pa začela po 1. decembru tekočega leta.

Kljub navedenemu in zamiku datuma za izvajanje upravnih pregledov površin s pomočjo sistema za spremljanje površin na 17. november 2023, je Agencija v sredini decembra izdala odločbe za okoli 18.000 kmetijskih gospodarstev v skupni vrednosti 15 milijonov evrov. Intervencijo OMD, ki prispeva k izboljšanju okolja in podeželja, za leto 2023 sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Odločbe OMD 2023 bo Agencija pošiljala po fizični poti preko pošte ali v elektronski predal osebam, ki so pri oddaji Zbirne vloge 2023 vnesli elektronski naslov za vročanje dokumentov. Z izdajo ostalih odločb za zahtevke OMD 2023 bo Agencija nadaljevala v mesecu januarju in februarju 2024.

Deli z drugimi