Izdaja odločb o pravici do sredstev upravičencem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel


  • Datum objave 03.04.2023

Avtor: J. Šivic

Izdaja odločb o pravici do sredstev upravičencem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel

  • Datum objave 03.04.2023

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je za izredno začasno podporo kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel, izdala 2796 odločb o pravici do sredstev, v skupni vrednosti 8.804.475,00 evrov.

V okviru javnega razpisa, namenjenega nosilcem kmetijskih gospodarstev, je Agencija izdala 2.729 odločb, v višini 6.424.475,00 evrov.

Za sektor sadja je namenjenih 2,401 milijona evrov, za sektor vrtnin 1,946 milijona evrov, za sektor prašičjega mesa 0,286 milijona evrov ter za zaključek naložb v okviru podukrepa 4.1., 1,791 milijona evrov.

V okviru javnega razpisa za mikro, mala in srednja podjetja, je Agencija za zaključek naložb v okviru podukrepov 4.2 in 6.4. izdala 67 odločb v višini 2,38 milijona evrov.

Deli z drugimi