Izdaja odločb na ukrepu Dobrobit živali


  • Datum objave 03.04.2023

Avtor: Lothar. B. Piltz

Izdaja odločb na ukrepu Dobrobit živali

  • Datum objave 03.04.2023

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pričela z izdajo odločb na ukrepu Dobrobit živali.

Vse odločbe iz ukrepa Dobrobit živali (DŽ) bodo upravičencem poslane v fizični obliki, saj elektronsko vročanje na ukrepu DŽ letos še ni bilo implementirano.

V mesecu aprilu bo izdana večina od 8.753 odločb.

Skupni znesek teh izplačil znaša okvirno 7.400.000 evrov.

Deli z drugimi