Izdaja odločb na 5. javnem razpisu za podukrep 16.2


  • Datum objave 31.05.2023

Samovozeča dvižna ploščad za urejanje sadovnjaka, Kmetija Smodin

Izdaja odločb na 5. javnem razpisu za podukrep 16.2

  • Datum objave 31.05.2023

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 12 upravičencem izdala odločbe v skupni vrednosti 2.863.854,54 evra.

5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, namenjen podpori za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti je bil objavljen 11. novembra 2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 15. februarja 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 2.880.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 25 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 5.984.864,11 evra. Izdanih je bilo 12 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 2.863.854,54 evra in 13 zavrnilnih odločb.

Deli z drugimi