Izdaja odločb na 28. javnem razpisu za M04.1 – sklop A


  • Datum objave 13.10.2023

Avtor: M. Clemenz

Izdaja odločb na 28. javnem razpisu za M04.1 – sklop A

  • Datum objave 13.10.2023

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je izdala odločbe za naložbe fizičnih oseb, ki so prispele na 28. javni razpis za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Odločbe o pravici do sredstev so bile izdane 213 upravičencem iz sklopa A. Porabljena so bila sredstva v skupni vrednosti 6,3 milijona evrov.

Vnos vlog na 28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v višini 15 milijonov evrov za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je potekal do 26. julija 2023.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za fizične osebe je znašala 9 milijonov evrov.

Na Agencijo je skupaj prispelo 214 vlog, s katerimi so zaprosili za 6.354.196,10 evra. Odobrenih je bilo 213 vlog v višini 6.343.293,55 evra. Ena stranka je tekom obravnave vlogo umaknila, zato je Agencija izdala sklep o umiku vloge.

Deli z drugimi