Izdaja odločb na 26. javnem razpisu za splošno učinkovitost in trajnost kmetij


  • Datum objave 17.03.2023

Izdaja odločb na 26. javnem razpisu za splošno učinkovitost in trajnost kmetij

  • Datum objave 17.03.2023

 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdalo odločbe 16 upravičencem. Skupna vrednost odločb je 1,08 milijona evrov.

26. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, namenjen naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev (naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih) je bil objavljen 25. februarja 2022. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 21. marca 2022 do objave zaprtja javnega razpisa – 4. oktobra 2022.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 400.000,00 evrov, za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij ter naložbe skupin kmetov (sklop B) 1.600.000,00 evrov ter za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) 400.000,00 evrov.

Na Agencijo je za sklop A prispela 1 vloga z zaprošeno vrednostjo 19.999,36 evra. Izdana je bila 1 odločba o pravici do sredstev, v skupni višini 19.999,36 evra.

Za sklop B je prispelo 17 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 1.212.201,87 evra. Izdanih je bilo 13 odločb o pravici do sredstev, v skupni višini 863.088,53 evra, tri zavrnilne odločbe zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev, 1 vloga pa je zaradi suma na goljufijo bila izločena iz sočasne obravnave vlog.

Za sklop C sta prispeli 2 vlogi s skupno zaprošeno vrednostjo 199.020,73 evra. Izdani sta bili 2 odločbi o pravici do sredstev, v skupni višini 199.020,73 evra.

Deli z drugimi