Hrvaški LAS Virovitički prsten (LAG VIP) na obisku v Sloveniji


  • Datum objave 01.07.2024

Stalna razstava v interpretacijskem centru, Ig.

Hrvaški LAS Virovitički prsten (LAG VIP) na obisku v Sloveniji

  • Datum objave 01.07.2024

Skupina 20 predstavnikov Lokalne akcijske skupine Virovitički prsten in Občine Pitomača se je odpravila na tridnevno študijsko potovanje v Slovenijo, s ciljem pridobivanja in izmenjave izkušenj ter novih znanj skozi primere dobre prakse in sodelovanja. Njihov obisk je trajal od 3. do 5. junija 2024.

V okviru svojega potovanja so obiskali območja štirih slovenskih LAS – LAS Posavje, LAS Sožitje med mestom in podeželjem, LAS Za mesto in vas ter LAS STIK. Na svoji poti iz Virovitice, kraja, ki leži na severovzhodu Hrvaške, nedaleč stran od madžarske meje, so se najprej ustavili v Posavju.

Tam so jih v Regionalni razvojni agenciji Posavje pozdravile predstavnice LAS Posavje. Sledil je sestanek z organizatorji in udeleženci študijskega potovanja, kjer so na kratko predstavili delo in delovanje LAS Posavje v preteklem in novem programskem obdobju. Predstavili so tudi njihove projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju življenjskih pogojev v regiji Posavje.

Sledili so ogledi dobrih praks na območju LAS Posavje:

  • EVROSAD d.o.o.: Ogled proizvodnje in tržnice sadja in zelenjave ter predstavitev projektov LAS Posavje: »SVEŽE OKUSNO LOKALNO« (Zelena veriga od kmetij do restavracij in javnih zavodov) in projekt sodelovanja »EKO Okusi Slovenije« (Povezovanje ekoloških ponudnikov z vrhunsko kulinariko).
  • Gostilna Kunst: Predstavitev projekta LAS Posavje »Črno belo bogastvo«, ki promovira avtohtonega krškopoljskega prašiča in gastronomsko ponudbo iz njega. Sledilo je kosilo, kjer so gostje lahko uživali v lokalnih specialitetah.
  • Grad Rajhenburg: Ogled kulturnega spomenika slovenskega nacionalnega pomena, ki spada med najpomembnejše spomenike srednjeveške arhitekture v Sloveniji. Predstavljen je bil primer dobre prakse črpanja sredstev EU za prenovo grajske stavbe ter njenega oživljanja tako v slovenskem kot tudi v širšem evropskem prostoru.

 

V torek, 4. 6. 2024, so si hrvaški obiskovalci ogledali območje LAS Sožitje med mestom in podeželjem ter LAS Za mesto in vas. Na Igu so jih sprejeli župan Zlatko Usenik, predstavnice vodilnega partnerja (RRA LUR) ter Josip Pintar (vodilni partner LAS Sožitje v preteklem programskem obdobju).

Na terenu so si ogledali rezultate projekta »Stalna razstava v interpretacijskem centru«. Razstava je del Hiše Morostig, ki preko devetih tematskih enot predstavlja raziskovanje Ljubljanskega barja in kolišč. V prelepem naravnem okolju so v lanskem letu odprli tudi rekonstrukcijo kolib, preko katerih imajo obiskovalci možnost spoznati koliščarsko življenje pred več kot 6000 leti. Na turistični kmetiji Pri Lazarju so postregli odlično domače kosilo. Gostje so bili navdušeni nad razgledom, saj se od tu vidi celotna Ljubljanska kotlina, vse do Triglava. To razgledišče na obrobju Ljubljane je bilo tudi del enega od projektov (»Ljubljana in Slovenija na dlani«).

Pot so nadaljevali proti območju LAS Za mesto in vas. V Študi sta jih pri čebelnjaku sprejela Andrej Jus, predsednik Čebelarskega društva Domžale ter Nika Pengal, čebelarka in apiterapevtka. Predstavila sta delovanje društva ter njihovo sodelovanje pri projektu »BeeZoo Za ohranjanje okolja«.

V Dobu pri Domžalah se nahaja Jarina, zadruga za razvoj podeželja. V njihovi trgovinici so na voljo različni lokalni pridelki in produkti, skrbijo pa tudi za dobavo lokalne hrane v številne šole in vrtce. S projektom »Lokalno je zdravo« so vzpostavili nove prodajne poti lokalnih pridelkov. Z manjšo pogostitvijo, ob spremljavi hrvaških in slovenskih melodij klavirske harmonike, so v eko sadovnjaku Miš na Gorjuši zaključili ogled.

 

Zadnji dan, na poti domov, so se predstavniki LAG Virovitički prsten ustavili še na območju LAS STIK, kjer so jih sprejeli v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje. Sledil je voden ogled galerije, ki že več kot štiri desetletja deluje kot osrednja ustanova v Sloveniji za naivno umetnost in opravlja naloge zbiranja, varovanja, hranjenja, razstavljanja, dokumentiranja in komuniciranja naivne umetnosti Slovenije in sveta. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi Virtualnega vodnika Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, kot primer ohranjanja kulturne dediščine skozi digitalno izkušnjo. Virtualni vodnik Samo Rastnik, navdušenec nad naivno umetnostjo in varuh galerije, jih je popeljal na detektivsko pustolovščino po galeriji s pomočjo mobilnih telefonov. Aplikacija AR je rezultat projekta »Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje«, ki je bil sofinanciran s sredstvi LEADER iz EKSRP.

Nato so se odpravili v Zavod Dobrote Dolenjske, kjer so jim pripravili vodeno kulinarično doživetje skozi prvi regionalni kulinarični zemljevid v Sloveniji, ki predstavlja značilne, tipične jedi in pijače na območju Dolenjske gastronomske regije. Predstavili so delovanje zavoda in kolektivno blagovno znamko Dobrote Dolenjske, ki nastaja pod njihovim okriljem in danes združuje že več kot 73 različnih ponudnikov z več kot 450 visokokakovostnimi, certificiranimi izdelki z območja nekdanje zgodovinske dežele Dolenje Kranjske (ta je obsegala Dolenjsko in Belo Krajino). Posebno pozornost so namenili tudi predstavitvi rezultatov projektov, ki so bili sofinancirani s sredstvi LEADER/CLLD: »Središče gastronomije Dolenjske«, »Poslovne priložnosti na podeželju« ter projekt sodelovanja »Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa«, ki je še v izvajanju.

Veseli nas, da smo lahko gostili predstavnike LAG Virivitički prsten ter upamo na še kakšno izmenjavo dobrih praks v prihodnje.

Za prispevek in fotografije se zahvaljujemo Nataši Kežman (LAS Posavje), Liljani Omerzu (LAS STIK) in Katarini Godec (LAS Za mesto in vas, LAS Sožitje med mestom in podeželjem).

Deli z drugimi