Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah


  • Datum objave 22.11.2021

Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

  • Datum objave 22.11.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure. 

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

–      podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

–      podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Namen podpore

Podpora v okviru podukrepa 16.4, ki se nanaša na vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov na lokalnem trgu končnim potrošnikom preko kratkih dobavnih verigah.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter uporabe različnih prodajnih poti.

Podpora v okviru podukrepa 16.9, ki se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in izvajalci programov izobraževanja, zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva, z namenom preučitve možnosti razvoja dejavnosti, ki se nanašajo na izobraževanje o okolju in hrani oziroma zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva, tudi na kmetiji.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah ter povečanju njihovega dohodka.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis

  • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
  • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
  • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta,
  • vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14:00. 

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14:00.

Informacije o javnem razpisu

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter v okviru INFO točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh skupne kmetijske politike (skp.si).

Povezave

Deli z drugimi