Doseženi rezultati projekta »OKUS NARAVE« (podukrep M16.9)


  • Datum objave 23.09.2021

Doseženi rezultati projekta »OKUS NARAVE« (podukrep M16.9)

  • Datum objave 23.09.2021

V septembru 2021 se zaključuje dvoletni projekt Okus narave. Namen projekta, ki se je izvajal v okviru podukrepa 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti (razpis MKGP/AKTRP), je bila poskusna izvedba aktivnosti s področja izobraževanja o okolju in hrani, s ciljem spodbuditve diverzifikacije dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvarjanje novih prihodkov, kar bo prispevalo k razvoju kmetije ter širšega podeželskega okolja.

V projektu so sodelovali socialno podjetje Rudra Simha d.o.o. (vodilni partner), v okviru katerega že vrsto let organizirajo in izvajajo izobraževanja in kuharske tečaje s področja zdravega in uravnoteženega prehranjevanja ter priprave vegetarijanskih jedi, ter trije nosilci kmetij z Zaplane nad Vrhniko, in sicer nosilec kmetije Zaplana 1890, kjer so se odvijala izobraževanja-delavnice o hrani in okolju, ter dve sosednji kmetiji. Njihov prispevek k izvedbi projekta je bil predvsem s praktičnega vidika, kot prenos znanj iz izkušenj za potrebe izvedbe aktivnosti (npr. pri urejanju lokacije, zasnovi vsebine izobraževanj – uporaba lokalnih in sezonskih pridelkov in izdelkov, širjenju informacij o projektu).

Glavni cilji projekta

  • skozi kuharske delavnice izobraževati o pomenu zdrave vegetarijanske prehrane, od razumevanja osnov zdrave prehrane, izbire uravnoteženih živil do spoznavanja različnih okusov, idr.;
  • spodbujati trajnostni razvoj z uporabo lokalnih in sezonskih pridelkov in izdelkov ter uporabo prostora s čim manjšim negativnim vplivom na okolje;
  • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje ter s tem prenos izmenjavo dobrih praks in znanj iz vsakdanjega življenja;
  • predvsem pa spodbuditi razvoj novih dejavnosti na kmetiji in povečati usposobljenost članov partnerstva, da bodo lahko te nove dejavnosti po zaključku projekta tudi sami izvajali.

Izvedene aktivnosti

  • Organizirali so dve delavnici – izobraževanji s področja hrane in okolja, in sicer v drugi polovici leta 2019 in 2020, na katerih so spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, saj so na njih sodelovali predstavniki in predstavnice dveh starostnih skupin (od 15 do vključno 65 let in starejši od 65 let), druženje ter izmenjavo izkušenj in znanj med mlajšimi in starejšimi generacijami.

Pri mlajših generacijah obeh spolov je zaznati vse večje zanimanje za zdrav življenjski slog in s tem za vegetarijanski način prehranjevanja. Starejše generacije, predvsem moški, so na začetku nekoliko skeptični glede vegetarijanstva, ko pa se pobliže spoznajo z njim in poskusijo okusne brezmesne jedi, kaj hitro spremenijo svoj pogled.

Na delavnicah so udeleženci spoznali, kakšna so načela zdravega prehranjevanja v določenih letnih časih (tudi po zakonitostih ajurvede – starodavne vede o zdravem načinu življenja, ki izvira iz Indije) ter kako lahko z darovi, ki nam jih v določenem času ponuja narava, poskrbimo za svoje zdravje in si pripravimo preproste okusne in hranljive brezmesne obroke. Pridobljeno znanje udeleženci lahko uporabijo v svojem vsakdanjem življenju in ga tudi delijo naprej med svojimi družinskimi člani, prijatelji, znanci.

Da je zanimanje za dodatne aktivnosti na kmetiji (izobraževanje, pikniki, delavnice, idr.) veliko, še posebej če se izvajajo na prostem, v naravnem okolju, se je pokazalo tudi na poskusnih dveh delavnicah – pikniku poleti 2019 in 2020. Takšen način izvajanja aktivnosti je ob upoštevanju vseh varnostnih standardov in ukrepov še posebej prikladen v trenutni zdravstveni situaciji, ko zadrževanje v zaprtih prostorih ni najbolj priporočljivo.

  • Izvedli so usposabljanje nosilca kmetije Zaplana 1890 s področja izobraževanja o okolju in hrani, kar mu omogoča vpeljavo in izvajanje novih dejavnosti v okviru njegove kmetije ter s tem ustvarjanje dodatnih prihodkov, ki spodbujajo razvoj kmetije pa tudi širše okolice.
  • Za potrebe izvajanja novih dejavnosti je nosilec kmetije Zaplana 1890 pridobil tudi dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (oddajanje prostora za piknike), v okviru katere je že ustvaril dodatni prihodek.
  • Ob zaključku projekta je bila izvedena tudi njegova evalvacija, s preučitvijo možnosti za izvajanje aktivnosti projekta kot dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ter razširjanje doseženih rezultatov z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (splet, navadna in elektronska pošta, idr.).

V prihodnosti bo ključna večja družbena in okoljska odgovornost ter diverzifikacija kmetijskih dejavnosti, s poudarkom na večji inovativnosti v podeželskem okolju, kjer se kmetijstvo ob spodbujanju pridelave, predelave in uporabe sezonske in lokalno pridelane hrane, dopolnjuje s turizmom, delavnicami in drugimi dejavnostmi. In mogoče so takšne zgodbe, kakršna se (je) odvija(la) tudi na hribovski kmetiji Zaplana 1890 nad Vrhniko, ravno zato, ker so povedane skozi povezovanje kmetijstva, turizma in drugih dejavnosti ter se odvijajo v čudovitem naravnem okolju, slišane dlje in glasneje.

Več informacij o projektu Okus narave najdete na spletni strani vodilnega partnerja.

Obdobje izvajanja projekta: 26.3.2019 – 26.9.2021.

Projekt je v celoti sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Evropske unije v okviru javnega razpisa PRP 2014-2020: Podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (l. 2017).

Deli z drugimi