Delavnica za lokalne akcijske skupine


  • Datum objave 20.12.2022

Delavnica LAS, avtor MKGP

Delavnica za lokalne akcijske skupine

  • Datum objave 20.12.2022

V ponedeljek, 19. 12. 2022, je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob zaključku izvajanja programskega obdobja 2014–2022 ter v luči priprav na novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2023–2027 potekala delavnica, namenjena lokalnim akcijskim skupinam in ostali zainteresirani javnosti.

Na dogodku je bilo prisotnih preko 80 udeležencev, od predstavnikov lokalnih akcijskih skupin, predstavnikov različnih skladov (EKSRP, ESPR in ESRR) ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).

Udeležence je v uvodnem delu nagovorila vodja Koordinacijskega odbora CLLD in Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020, ga. Alina Cunk Perklič, ki je izpostavila pomen lokalnih akcijskih skupin za razvoj slovenskega podeželja, pri čemer je poudarek na kakovosti življenja, povezovanju in vključevanju mladih.

V dopoldanskem delu so bili udeležencem predstavljeni aktualni podatki o porabi sredstev vseh skladov, skupnega pristopa LEADER/CLLD, hkrati so bili opozorjeni tudi na obveznosti v programskem obdobju, ki se zaključuje. Svoje ugotovitve in opažanja so z udeleženci delili predstavniki MKGP, AKTRP in MGRT.

V nadaljevanju dopoldanskega programa je nosilka ukrepa LEADER (v prihodnjem programskem obdobju intervencije LEADER) in skupnega predpisa, ga. Marjeta Jerič, predstavila zakonodajni ter finančni okvir za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 bosta namreč v kratkem objavljena v Uradnem listu RS.

Predstavitev je na voljo tukaj.

Predstavitvi je sledila še kratka razprava z vprašanji udeležencev.

V drugem delu je zbrane pozdravila državna sekretarka, ga. Tatjana Buzeti, ki je poudarila, da je »pristop LEADER edinstven pristop od spodaj navzgor, pri katerem spodbujamo lokalno prebivalstvo k aktivnem odločanju in usmerjanju razvoja lokalnega območja. S tem se krepi lokalna identiteta, občutek pripadnosti in možnosti vplivanja na razvoj, povezovanje deležnikov na podeželju, ustvarjajo pa se tudi pogoji za boljše izkoriščanje endogenih razvojnih potencialov lokalnega okolja

Vsebinsko je bil drugi del dogodka namenjen izvedbi dveh delavnic, ki sta ju izvedli predstavnici Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij. Pri prvi delavnici, ki jo je izvedla Tina Divjak, je bil poudarek na vključevanju javnosti v pripravo strateških dokumentov (predstavitev). Rdeča nit druge delavnice, ki jo je izvedla Nina Narat Meden, pa je bila komuniciranje rezultatov in učinkov (predstavitev).

Dogodek je bil izvrstna priložnost za ponovno srečanje v živo in odskočna deska za naprej, za izmenjavo izkušenj in znanj, saj se so se ga udeležili predstavniki kar 36 delujočih LAS-ov in tudi predstavniki potencialnih novih LAS-ov.

Ob tej priložnosti pa vam LEADER pisarna želi srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto 2023!

voščilo 2023

Voščilo 2023, avtor MKGP

Deli z drugimi