Datumi za izračun povprečne letne obtežbe na kmetijskem gospodarstvu za leto 2023


  • Datum objave 19.10.2023

Avtorica: M. M. Pipan

Datumi za izračun povprečne letne obtežbe na kmetijskem gospodarstvu za leto 2023

  • Datum objave 19.10.2023

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je objavila datume za izračun obtežbe za intervencije iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Izbrani datumi (poleg že znanega 1. februarja 2023) so naslednji:

  • 30. marec 2023
  • 10. maj 2023
  • 6. julij 2023
  • 2. oktober 2023

ARSKTRP je datume določila in objavila skladno z 121. členom in glede na Prilogo 6 Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 34/23), s 6. členom in prilogo 2 Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23 in 63/23) ter 12. členom uredbe o pravilih pogojenosti (Uradni list RS, št. 166/22 in 34/23).

Deli z drugimi