Anketa: Poziv za predloge tematik projekta EIP pri podukrepu M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij


  • Datum objave 01.08.2022

Anketa: Poziv za predloge tematik projekta EIP pri podukrepu M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

  • Datum objave 01.08.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma oktobra 2022 objavilo javni razpis za izvedbo projektov EIP pri podukrepu:16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Projekti EIP so namenjeni iskanju rešitev za izzive oziroma težave, ki jih kmetje zaznavajo pri svojem delu. Povezovanje s strokovnjaki iz različnih področij, lahko veliko pripomore k najdbi ustreznih rešitev. Takšno sodelovanje je omogočeno in sofinancirano preko projektov EIP.

Z namenom, da pripomoremo k čim boljšim rešitvam za izzive pri kmetovanju, vas vabimo k izpolnitvi ankete za pripravo nabora tematik za projekte EIP. Rok za posredovanje tematik je 29. 8. 2022.

Povezava na anketo

Deli z drugimi