Agencija je izdala odločbe na 6. javnem razpisu za pilotne projekte


  • Datum objave 13.12.2023

Avtor: MKGP

Agencija je izdala odločbe na 6. javnem razpisu za pilotne projekte

  • Datum objave 13.12.2023

Agencija RS za kmetijske trge (Agencija) in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 30 upravičencem, v skupni vrednosti 2.195.805,68 evra.

6. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, namenjen podpori za izvedbo pilotnih projektov je bil objavljen 9. junija 2023, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 20. septembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 2.250.000,00 evrov.

Na Agencijo je prispelo 43 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 3.171.122,69 evra. Izdanih je bilo 30 odločb o dodelitvi sredstev v skupni višini 2.195.805,68 evra in 13 zavrnilnih odločb.

Deli z drugimi