09. 03. 2021 – Objavljena dva javna razpisa za pred- financiranje projektov (PF)

 

ilustracija14 01

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021, objavil dva javna razpisa po programu pred-financiranja, in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2. 

Kmetije, profitne in neprofitne organizacije lahko pridobijo posojilo Sklada do 250.000,00 EUR za čas izvedbe projekta, za katerega so jim bila že odobrena, vendar še ne izplačana evropska sredstva. 

 

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019):

Povabilo k oddaji vloge (kliknite)…

 

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019) kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povabilo k oddaji vloge (kliknite)…

 

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte na povezavi javni razpisi, spletni strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada in Aplikacija e-Rsklad, kjer lahko tudi oddate vlogo.

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi