13. 11. 2020 – Predlog spremembe Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2020

MKGP je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2020.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19 in 78/20) se spreminja zaradi podaljšanja roka za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali. Rok za izvedbo usposabljanj se podaljša s 15. decembra 2020 na 23. februar 2021. Datum, na katerega Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni s 15. januarja 2021 na 15. marec 2021. Podaljšanje roka je potrebno zaradi omejitev, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila razglašena z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20). S podaljšanjem roka se izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, omogoči izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa dobrobit živali.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 20. 11. 2020.

 

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali

Prijava na e-novice

Deli z drugimi