8. seja Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike


  • Datum objave 06.02.2024

Avtorica: Špela Levačič

8. seja Odbora za spremljanje skupne kmetijske politike

  • Datum objave 06.02.2024

Odbor za spremljanje skupne kmetijske politike (SKP) je na današnji seji podal mnenje o Letnem poročilu o smotrnosti Strateškega načrta SKP 2023–2027 (SN 2023–2027), spremembah Meril za izbor operacij za intervencije SN 2023–2027 v vinskem sektorju in spremembo intervencije EKSRP ter novih meril za izbor operacij za gozdarske intervencije SN 2023–2027.

Odbor za spremljanje SKP je na današnji seji podal mnenje, da na Letno poročilo o smotrnosti SN 2023–2027 (Letno poročilo) nima pripomb ter, da se predlog Letnega poročila, kot je bil predstavljen na seji, po potrebi dokončno redakcijsko uredi pred predložitvijo na Evropsko komisijo.

V letnem poročilu so določene ključne kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju SN 2023–2027 glede na finančne podatke ter kazalnike učinka in rezultatov. Člani odbora za spremljanje SKP so se seznanili, da je bilo v letu 2023, v okviru SN 2023–2027, objavljenih 12 javnih razpisov in 10 javnih naročil, zbirno vlogo pa je oddalo 54.725 kmetijskih gospodarstev.

Člani Odbora za spremljanje SKP so se seznanili in podali mnenje na predlog 2. spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije EKSRP. Do spremembe v Merilih za izbor vlog je prišlo pri merilih za intervencijo IRP 24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ter določila so se merila za izbor operacij za gozdarske intervencije.

Člani Odbora za spremljanje SKP so se prav tako seznanili in podali mnenje na predlog 1. spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije v vinskem sektorju.

Na predlagane spremembe Meril za izbor operacij v okviru SN 2023–2027 za intervencije EKSP in intervencije v vinskem sektorju Odbor za spremljanje SKP ni imel pripomb.

Deli z drugimi