8. 7. 2016 – 10 mio za naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo dopolnitev 4. Javnega razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016, do 24. ure.

Dopolnitev javnega razpisa za podukrep 4.1 se nanaša na dvig razpisanih sredstev s prvotnih 6.000.000 evrov na 10.000.000 evrov. S povečanjem razpisanih sredstev želimo dodatno spodbuditi potencialne vlagatelje, da prilagodijo svoja kmetijska gospodarstva na podnebne spremembe.

 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

Deli z drugimi