8. 6. 2015 – Evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 15. 5. 2015 objavilo Evidence o delovnih opravilih, ki jih morajo kmetijska gospodarstva, ki se vključijo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), obvezno voditi skladno z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, z vsemi spremembami). Preglednice služijo za vodenje evidenc o vseh delovnih opravilih v okviru izbranih zahtev ukrepa KOPOP. Evidence lahko uporabljate tudi za potrebe vodenja vseh drugih delovnih opravil na KMG ter tudi za površine, ki niso v ukrepu KOPOP.

Ker je evidence možno voditi v fizični ali elektronski obliki, je ministrstvo za lažje elektronsko vodenje evidenc obrazce pripravilo v takšni obliki, da je možno vpisovanje teksta, dodajanje ali brisanje vrstic, urejanje podatkov, ostala polja pa so zaklenjena.

Objavljen je tudi tehnični popravek Načrta ureditve pašnika (usklajeni koeficienti).

Navodila za dodajanje vrstic in zavihkov v primeru elektronskega vodenja evidenc:

Dodajanje vrstic: Vrstice naj se doda na naslednji način: postavite se na prazno vrstico (na številko), da se obarva – desni klik – Kopiraj – premaknite se pod vrstico kamor želite vstaviti novo vrstico – Vstavite kopirane celice.
Dodajanje/kopiranje posameznega obrazca v nov zavihek: Postavite se na ime zavihka spodaj (npr. HML, GEN_SOR) – desni klik – Premakni ali kopiraj – obkljuka se kvadratek »Ustvari kopijo« – Vredu.

 

OBRAZCI za vodenje evidenc o delovnih opravilih za njivske površine, hmeljarstvo, sadovnjake, vinograde, travinje oziroma pašnike, visokodebelne travniške sadovnjake in za operacijo Rejo lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (.xls)

OBRAZCI za vodenje evidenc o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, načrta ureditve pašnika ali izjave o številu pastirjev na planini (.xls)

SPLOŠNA NAVODILA ZA VODENJE EVIDENC O DELOVNIH OPRAVILIH ZA UKREP KOPOP (.pdf)

 

 

Deli z drugimi