8. 4. 2016 – POZIV! Kmetje naj se čimprej dogovorijo za termin izpolnjevanja in oddaje letošnje zbirne vloge

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Tisti vlagatelji, ki bodo za izpolnjevanje zbirne vloge potrebovali pomoč javne službe za kmetijsko svetovanje, naj se s svetovalci čimprej dogovorijo za termin elektronskega vnosa.

Redni rok letošnje kampanje oddaje zbirnih vlog poteka od 29. februarja do 6. maja, v zamudnem roku pa bo vloge mogoče oddati še do 31. maja.

Do vključno 7. aprila 2016 je bilo na Agencijo oddanih 29.300 zbirnih vlog, kar predstavlja dobro polovico predvidenega števila vseh vlog. Agencija vlagateljem svetuje, da zbirno vlogo oddajo čim prej in se tako izognejo morebitni gneči in slabi volji v zadnjih dneh kampanje ter znižanju izplačil zaradi oddaje vloge v zamudnem roku. Pri zbirnih vlogah, ki bodo oddane v zamudnem roku (od 7. do 31. maja 2016), bodo izplačila zahtevkov za vsak delovni dan zamude znižana za 1 % (oz. 3 % na delovni dan za shemo osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

Tudi letos velja opozorilo, da morajo biti GERK-i (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) pred vnosom zbirne vloge usklajeni z dejanskim stanjem v naravi. Zato naj vlagatelji dobro pregledajo svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na upravni enoti vsaj en dan pred začetkom izpolnjevanja zbirne vloge.

Več o zbirnih vlogah 2016…

Deli z drugimi