8. 1. 2014 – Potek izdaje odločb za zahtevke zbirne vloge za leto 2013

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je glavnino odločb za izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izdala in izplačala že v letu 2013, v januarju in februarju 2014 pa bo izplačana tudi glavnina odločb za neposredna plačila. Okrog 1.940 upravičencev bo,  zaradi sprememb davčne zakonodaje, odločbe za neposredna plačila dobilo nekoliko kasneje.

Agencija bo predvidoma z izdajo in izplačili odločb za neposredna plačila začela v naslednjem tednu, ko bo upravičencem izplačanih okrog 62 milijonov evrov. Naslednji paket odločb v vrednosti okrog 67 milijonov evrov bo predvidoma izdan do 20.  februarja. V navedenih rokih bo izdana in izplačana glavnina odločb, medtem ko bo okrog 1.940 upravičencev zaradi sprememb davčne zakonodaje (Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku) izplačila prejelo nekoliko kasneje. Zaradi sprememb omenjenih predpisov Agencija namreč ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, ki so potrebni za obračun in izdajo odločb za neposredna plačila nekaterim upravičencem. Podatke o davčnem in rezidentskem statusu omenjenih 1.940 upravičencev bo Agenciji posredovala Davčna uprava RS (DURS), ki pa ustreznih podatkov ne more zagotoviti, dokler upravičenci ne uredijo statusa na DURS-u. Agencija podatke o davčnih statusih potrebuje za pravilen obračun odločb v zvezi z akontacijo dohodnine,  z obračunom pa bo začela takoj, ko bodo podatki na voljo.

Agencija je z redno izdajo odločb za zahtevke zbirne vloge 2013 začela že oktobra lani, ko je izdala odločbe za izplačilo zahtevkov za izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost OMD za leto 2013.  Do konca leta je bila izdana in izplačana glavnina odločb za OMD v skupni vrednosti 44,7 milijonov evrov. Izdaja odločb za kmetijsko okoljske ukrepe KOP bo potekala v podobnih terminih kot v preteklih letih, torej v obdobju od aprila do junija 2014.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi