8. 1. 2014 – Podaljšan rok za sporočanje staleža za ukrep Dobrobit živali – prašičereja

Z novim Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/2013) je uradno podaljšan rok za prvo sporočanje staleža za ukrep Dobrobit živali – prašičereja in sicer najkasneje do vključno 7. marca 2014. Do takrat je treba sporočiti stalež živali v posamezni reji, vendar za vsak prvi dan v mesecu posebej (1. januar, 1. februar in 1. marec 2014).

Vse kmetije, ki bi želele vstopiti v ukrep »Dobrobit živali – prašičereja« in v letu 2013 niso redile 20 ali več plemenskih svinj in mladic oziroma 100 ali več pitancev, v letu 2014 pa jih redijo, naj se zglasijo pri svojem svetovalcu ali veterinarju, saj mora le-ta na SIRIS sporočiti KMG-MID, da se ga ročno vnese in s tem omogoči vnos staleža prašičev. Tako lahko vstopijo v ukrep tudi tisti rejci, ki v kampanji 2013 niso izpolnjevali vstopnih pogojev za ukrep.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi