8. 9. 2020 – Podaljšanje objave javnega razpisa za obnovo hmeljišč

 

IMG 20150828 102025 Avtor IHPS poslano po mailu 08072020 small

Hmeljišče (avtor: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v Uradnem listu objavilo podaljšanje objave 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi viroidne zakrnelosti hmelja.

S spremembo 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, se podaljša rok za vložitev vloge na javni razpis s 16. septembra 2020 na 15. oktober 2020. Javni razpis je bil sicer objavljen 10. julija v Uradnem listu RS, št. 97/20.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi napada karantenskega škodljivega organizma viroidne zakrnelosti hmelja.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja.
S podaljšanjem objave javnega razpisa se bo omogočila dodatna možnost kandidiranja upravičencem za podporo obnove hmeljišč, ki so še v postopkih izvedbe odrejenih ukrepov odstranitve okuženih rastlin.

 

Dodatne informacije:

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Info točke PRP

Deli z drugimi