7. 4. 2014 – Navodila za pripravo programa dobrobiti živali

Primerno urejen izpust z rešetkastimi tlemi in paličastimi pregradami, avtor KGZS

DZ NavodilaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja v skladu s 5. členom Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenija za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014) Navodila za pripravo programa dobrobiti živali. Navodila so namenjena vsem izbranim izvajalcem svetovanja (zootehniknikom in veterinarjem), kakor tudi kontrolni službi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Navodila služijo kot pomoč pri izdelavi in kontroli programa DŽ ter kontroli izvajanja zahtev ukrepa DŽ.

Navodila za pripravo programa dobrobiti živali

Priloga 1: Obrazec za izračun osvetlitve
Priloga 2: Tloris
Priloga 3: Primer izpolnjenega obrazca Priloge 1 iz Uredbe DŽ

Prijava na e-novice

Deli z drugimi