7. 11. 2018 – Strokovna ekskurzija v območje LAS “Capo Santa Maria di Leuca” v Italiji s predstavitvijo modela spodbujanja celostnega urejanja vasi

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in Mreža za podeželje, MKGP sta med 22. in 25. 10. 2018 organizirala strokovno ekskurzijo slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) v Južno Italijo, v območje LAS “Capo Santa Maria di Leuca”, kjer so si ogledali njihove projekte ter pobližje spoznali model spodbujanja celostnega urejanja vasi. Ekskurzije so se udeležili upravljavci in člani upravnih odborov 17 LAS-ov ter predstavniki institucij in organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, skupaj 42 udeležencev.

LAS “Capo S. Maria di Leuca” deluje že od leta 1992 in izvaja program LEADER že četrto programsko obdobje. S projekti so še posebej spodbujali razvoj območij nekoliko oddaljenih od obale. Na ta način so razširili ponudbo, zagotovili bolj homogen razvoj in podaljšali turistično sezono. Razvojne projekte v območju LAS “Capo Santa Maria di Leuca ” so predstavili predsednik Rag. Rinaldo Rizzo, direktor Dr. Giosuè Olla Atzeni in vodja LAS Antonazzo Marurizio. Med projekti so izpostavili razpršeni hotel, model celostnega urejanja vasi in natečaj za najlepšo vas, agri turizem, religiozni turizem ter kulturne in socialne aktivnosti.

V okviru ekskurzije so gostitelji predstavili Združenje »Najlepše Italijanske vasi« (Borghi più belli d’Italia) in natečaj za najlepšo vas, udeleženci so si ogledali tudi različne primere dobrih praks, ki so ključni za uspešno kandidiranje vasi na ta razpis. Združenje je nastalo leta 2001 na pobudo Sveta za turizem Italijanskega nacionalnega združenja (ANCI). Nastalo je z namenom ohranjanja tradicije ter zgodovinske in kulturne dediščine v manjših italijanskih mestih, ki so izključena iz turističnih tokov in s tem podvrženi izseljevanju in degradaciji. Združenje ni bilo ustanovljeno zgolj zaradi zagotavljanja turistične promocije ampak tudi z namenom zaščite in obnove dediščine, ki bi bila drugače izgubljena. Za sprejem v združenje in za uporabo blagovne znamke, mora vsaka občina izpolnjevati določena merila, ki so opredeljena v njihovih pravilih. Aktivnosti v okviru iniciative Najlepše italijanske vasi se ne financirajo iz nacionalnih sredstev, medtem ko so številni projekti posameznikov v teh vaseh financirani iz ukrepov LEADER in podobnih ukrepov Programa razvoja podeželja.

V imenu udeležencev iz Slovenije je gostitelje pozdravil Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki je predstavil nacionalno vladno strukturo na področju razvoja podeželja, način razdelitve območij za izvajanje ukrepa LEADER v 37 LAS ter izvajanje ukrepa 19 v Sloveniji in ključnimi vsebinami projektov.

Več v poročilu iz strokovne ekskurzije, kjer so na voljo tudi predstavitve, fotografije in primeri iz ogledov dobrih praks.

Deli z drugimi