10. 10. 2016 – Potrjeni tudi lokalni akcijski skupini Haloze in Dobro za nas

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo Lokalno akcijsko skupino Haloze in Lokalno akcijsko skupino Dobro za nas za obdobje 2014–2020

Lokalna akcijska skupina Haloze (v nadaljevanju: LAS Haloze) zajema tako kot že v prejšnjem programskem obdobju območje sedmih občin, in sicer Zavrča, Gorišnice, Cirkulane, Vidma, Podlehnika, Žetal in Majšperka. S pripravami na pripravo strategije lokalnega razvoja so začeli v začetku leta 2015, ko so se odvile prve delavnice in srečanja na katerih so začeli s kreiranjem vizije razvoja in postavljanjem realnih ciljev.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) sta na podlagi predloženih dokumentov na Javnem pozivu za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja iz naslova pristopa CLLD, vlogo LAS Haloze odobrila. LAS je tako skupaj upravičen do 1.658.101,88 EUR javnih sredstev (evropskih in nacionalnih), od tega 991.195,00 EUR iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 666.906,88 EUR iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Območje Lokalne akcijske skupine Dobro za nas povezuje območje štirih občin – Makole, Poljčane, Rače – Fram, Slovenska Bistrica, ki ga zaznamujejo skupne reliefne in geografske lastnosti, zgodovinska in politična povezanost, skupni interesi prebivalstva ter skupen infrastrukturni razvoj (kolesarske poti, vinske turistične ceste – VTC, odlagališče odpadkov, vodovodni sistem in drugo) ter podobne naravne znamenitosti (parki, gozdovi, jezera in drugo).

MKGP in MGRT sta potrdila tudi vlogo LAS Dobro za nas, ki je tako skupaj upravičena do 1.482.985,00 EUR javnih sredstev (evropskih in nacionalnih), od tega 919.985,00 EUR iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 563.000,00 EUR iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Več o LAS Haloze.
Več o LAS Dobro za nas.
Več o ukrepu LEADER.

Deli z drugimi