7. 1. 2014 – Obvestilo prejemnikom rente pri ukrepu »Zgodnje upokojevanje kmetov«

Dne 22. 11. 2013 je bil v Uradnem listu RS št. 96/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), ki v 6. členu določa, da se drugi odstavek 112. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je urejal uveljavljanje osebne olajšave za rezidente po dopolnjenem 65. letu starosti, črta. Sprememba velja od 1. 1. 2014 dalje.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaradi omenjene spremembe predpisov pri obračunu mesečnih rent za ukrep “Zgodnje upokojevanje kmetov”, od 1. 1. 2014 dalje, te olajšave več ne bo upoštevala.

Deli z drugimi