6. 9. 2018 – Zadnji termini usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 “Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018”. Izstekajo se prijave za zadnje termine usposabljanj za varno delo z motorno žago in varno delo s traktorjem, zato si čim prej zagovotive svoje mesto!

Usposabljanje je brezplačno in je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Potek usposabljanj:

  1. varno delo z motorno žago (16 ur; teoretični in praktični del) – dvodnevni tečaj
  2. varno delo s traktorjem (8 ur; teoretični in praktični del) – enodnevni tečaj

Udeleženci se, po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo na OE Zavoda za gozdove Slovenije, na usposabljanje prijavijo s pisno z vlogo – izjavo, ki jo posredujejo na Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Usposabljanja se lahko udeležijo le z ustrezno osebno varovalno opremo (najmanj gozdarska zaščitna čelada, zaščitne rokavice, proti vrezne hlače in ustrezna obutev – vse dni trajanja usposabljanja) ter z gorivom in mazivom napolnjeno lastno motorno žago. Upravičenci morajo na usposabljanje prinesti osebni dokument iz katerega je razvidna tudi enotna matična številka občana. Starost udeležencev je najmanj 16 let. Udeleženci usposabljanja ne smejo biti v osebnem stečaju.

Predvideni termini usposabljanj

Podrobnejše informacije za udeležence usposabljanj je možno videti na tej povezavi.

Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in traktorjem s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del. Poleg tega je cilj usposabljanja seznaniti udeležence s pomenom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom zlasti na območjih Nature 2000 ter opozoriti na spremenjeno gospodarjenje z gozdom kot posledico podnebnih sprememb in ujm.

Pričakovani rezultati usposabljanja so naslednji:

Gradiva iz usposabljanj najdete v knjižnici:

Usposabljanja za varno delo v gozdu: Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo gozdu

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Sestavni deli in vzdrževanje motorne žage

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Delo v izrednih razmerah, ki so posledica ujm

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Pravila in tehnika dela z motorno žago

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Spravilo lesa s traktorjem v gozdu

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Nevarnosti pri delu v gozdu

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Okoljski vidiki izvedbe del z motorno žago

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Okoljski vidiki izvedbe del z gozdarskim traktorjem

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Ogroženost gozda zaradi podnebnih sprememb

Usposabljanje za varno delo v gozdu: Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000

Usposabljanja za varno delo v gozdu: Varstvo gozdov pred podlubniki

Deli z drugimi