6. 9. 2016 – Vzpostavljanje lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig v okviru ukrepa Sodelovanje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) širšo javnost seznanja, da je v intenzivni pripravi nacionalna uredba za ukrep Sodelovanje PRP 2014–2020, in sicer za del tega ukrepa, ki se nanaša na spodbujanje:

Ukrep bo spodbujal vzpostavitev partnerstev, katerih obvezni član so kmetijska gospodarstva, poleg teh pa tudi drugi subjekti. Cilj takšnega partnerstva je, da skupaj izvede projekt sodelovanja, ki ima jasne, praktične in merljive rezultate. 

Tako je cilj prvega podukrepa, da se vzpostavi lokalni trg (torej skrajša razdalja od izvora kmetijskega proizvoda do potrošnika) oziroma kratka dobavna veriga (torej veriga, kjer je med kmetijskim gospodarstvom in potrošnikom zgolj en posrednik). Cilj drugega podukrepa pa je uvajanje socialnih inovacij na podeželju preko razvoja inovativnih oblik izvajanja nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, in sicer v povezavi s področji:

Na ta način se ustvarjajo možnosti za dodaten prihodek na kmetijah, ustvarjanje novih delovnih mest ter večje socialne vključenosti na podeželju. MKGP vse deležnike vabi, da pozorno spremljajo informacije na spletni strani MKGP in PRP, kjer bo v kratkem objavljen osnutek te uredbe.

Hkrati MKGP vse zainteresirane deležnike seznanja, da je bil na spletni strani MKGP in PRP objavljen javni poziv za posredovanje predlogov projektov sodelovanja na področju tehnološkega razvoja. Poziv je ministrstvo objavilo z namenom, da bi pridobili ustrezne vsebinske poudarke, na osnovi katerih bomo lahko pripravili ciljno usmerjen javni razpis za izvedbo ukrepa Sodelovanje. Pričakujemo, da bodo projektni predlogi odražali ključne, najbolj pereče tehnološke probleme na področju povečanja produktivnosti in trajnosti, s katerimi se danes srečuje kmetijska praksa. Z načrtovanim javnim razpisom bo ministrstvo usmerjalo razpisana sredstva v ta področja. Projektne predloge je potrebno posredovati na ustreznih obrazcih, in sicer do vključno 20. 9. 2016 na naslov: sodelovanje@gov.si. 

Več informacij je dostopnih na spletni strani PRP.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi