6. 9. 2013 – Najava raziskave o potrebnih vsebinah usposabljanj

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje namenja v naslednjem programskem obdobju velik poudarek prenosu znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko-predelovalni industriji. V ta namen bo v naslednjih tednih izvajalo raziskavo o potrebnih vsebinah usposabljanj za namen priprave ukrepa Prenos znanja v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. K izpolnjevanju spletnega vprašalnika, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva, zato vabi vse, ki so pripravljeni aktivno sodelovati. Z raziskavo želi ministrstvo pridobiti čim bolj realne ocene potreb po znanju, na podlagi katerih bo lahko zastavilo pripravo potrebnih aktivnosti za okrepitev tega pomembnega področja za razvoj. 

Deli z drugimi