6. 8. 2015 – Sprotno vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013

Kmetijski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja izdelal sprotno vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 v letu 2014.

Sprotno vrednotenje zajema tri poročila: Vrednotenje vplivov plačil I. stebra SKP in investicijskih ukrepov na uspešnost izvajanja KOP (PRP 20072013), Vrednotenje mreže za podeželje PRP 20072013 in Vrednotenje ključnih dosežkov izvajanja PRP 20072013 ter utemeljitev mejnikov in ciljev okvira uspešnosti PRP 20142020.

Deli z drugimi