6. 8. 2015 – Poročilo o strateškem spremljanju Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007–2013

Evropska komisija je sprejela »Poročilo o strateškem spremljanju Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007–2013«.

Poročilo povzema letna poročila o napredku, podaja pa zlasti dosežke in rezultate Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 glede na kazalnike, ki so bili določeni v nacionalnem strateškem načrtu ter rezultate sprotnega vrednotenja vsakega programa.

Poročilo

Deli z drugimi