6. 8. 2015 – Letno poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za leto 2014

Evropska komisija je sprejela »Letno poročilo o napredku v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 za leto 2014«, ki ga morajo države članice za vsak program posebej do 30. junija vsako leto posredovati Evropski komisiji.

Letno poročilo prikazuje napredek programa glede na opredeljene cilje, finančno izvajanje programa, povzetek aktivnosti sprotnega vrednotenja kot tudi opis ostalih aktivnosti, ko so vezane na izvajanje programa.

Poročilo

Deli z drugimi