6. 8. 2013 – Zaprtje javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014–2020

Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je z včerajšnjim dnem, 5. 8. 2013, zaprlo javno razpravo o osnutku Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju: MKO) je dne 5. 7. 2013 na spletni strani MKO (www.mko.gov.si) in Programa razvoja podeželja (prp.digistore.si) objavilo osnutek PRP 2014–2020 in s tem pričelo javno razpravo. Širši javnosti je bil osnutek PRP 2014-2020 predstavljen v Hočah pri Mariboru dne 10. 7. 2013. S tem je bil narejen uvod v široko javno razpravo, ki je trajala do vključno 5. 8. 2013.

MKO je prejelo številne pobude in pripombe na osnutek PRP 2014–2020 s strani ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Ključne ugotovitve javne razprave bodo predstavljene na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v ponedeljek, 26. 8. 2013. Na pobude in pripombe, ki so bile poslane na osnutek PRP 2014–2020, pa bo MKO odgovorilo predvidoma v septembru.

V bodočem PRP 2014–2020 se uvajajo številne konceptualne spremembe, pri pripravi pa se je predvsem sledilo načelom, da je treba prednost dati uspešnosti, ne le učinkovitosti porabe sredstev, da je treba zagotoviti večjo ambicioznost in strateško naravnanost ter usmerjenost k doseganju jasno opredeljenih rezultatov.

Vsem se za sodelovanje zahvaljujemo in vabimo k aktivnemu sodelovanju še vnaprej.


Prijava na e-novice

Deli z drugimi