6. 5. 2016 – Vabilo na predstavitev prvega javnega razpisa za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) vas vabi na predstavitev prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020; operacija Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, ki je bil objavljen 29. 4. 2016 na spletnih straneh MKGP.

Predstavitev bo izvedena v Ljubljani, v poslovni zgradbi Triglav (nekdanji Slovenijales), Dunajska 22, Ljubljana, v veliki sejni sobi v pritličju zgradbe, v petek, 13. 5. 2016, ob 10. uri.

Predstavitev bo trajala okvirno dve uri. Vljudno vabljeni! Prijava ni potrebna.

Vabilo

Javni razpis

Deli z drugimi