6. 3. 2017 – Seja Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja

V petek, 3. 3. 2017, je bila izvedena osma seja Odbora za spremljanje programa razvoj podeželja, na kateri so bile članom predstavljene spremembe meril za izbor operacij in ostale informacije v zvezi z vrednotenjem Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014–2020 po posvetovanju z Odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov. Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 je bilo potrebno spremeniti zaradi uveljavitve 2. spremembe PRP 2014–2020, zaradi vključitve predlogov socialnih partnerjev, ki prispevajo k izboljšanju izvajanja ukrepov, in zaradi redakcijskih sprememb ter drugih uskladitev.

Odbora za spremljanje se je prvič udeležil tudi g. Michael Pielke, vodja enote F3 Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji, ki je med drugim odgovorna tudi za Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Merila za izbor operacij, bodo po potrditvi Organa upravljanja objavljena na spletni strani programa razvoja podeželja.

 

Deli z drugimi