5. 2. 2020 – Vabilo na delavnico: Politike razvoja podeželja za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti s pomočjo krajinskih značilnosti

 

 Lothar Boris Piltz 2

Avtor: Lothar Boris Piltz, Foto natečaj Moje podeželje.

 

Biotehniška fakulteta UL in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v petek, 14. februarja 2020, med 10. in 14. uro organizirata delavnico z deležniki o ohranjanju krajinskih značilnosti in drugih robnih habitatov v Sloveniji v okviru Skupne kmetijske politike po letu 2021.

Dogodek bo potekal v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Namen dogodka je podpreti razpravo o ohranjanju krajine in biodiverzitete, ki je eden izmed devetih specifičnih ciljev Skupne kmetijske politike po letu 2021. Osredotočili se bomo na ključna vprašanja, ki so povezana z opredelitvijo, določitvijo ciljev in instrumentov Skupne kmetijske politike ter vzpostavitvijo primernih podpornih sistemov za ohranjanje krajinskih značilnosti in drugih robnih habitatov. Raziskave kažejo, da te močno vplivajo na biotsko pestrost v kmetijskih ekosistemih, hkrati pa nudijo tudi številne koristi za kmetijsko pridelavo.

Delavnica poteka v okviru projekta EU Obzorja 2020 SHERPA (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors), katerega temeljni cilj je povezati znanost, odločevalce in civilno družbo v razpravi o ključnih razvojnih temah podeželja in kmetijstva ter na ta način podpreti spremembe kmetijske politike na EU ravni. V Sloveniji delo koordinira večdeležniško stičišče SVARUN (SloVenian Agricultural and Rural Network for Dialogue), ki se vzpostavlja kot nova oblika dialoga med predstavniki raziskovanja, svetovanja, vladno sfero in nevladnimi deležniki.

Vljudno vas prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka sporočite svojo udeležbo do ponedeljka, 10. 2. 2020, na elektronski naslov ilona.rac@bf.uni-lj.si.

Vabilo in program dogodka…

Deli z drugimi