6. 2. 2020 – Prihajajoči gozdarski razpisi 2020: Vabilo na predstavitve / izobraževanja v zahodni Sloveniji

 

slika 3

Avtor: Špela Levačič, Foto natečaj Moje podeželje

 

Spoštovani kmetje, lastniki gozda in revirni gozdarji!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi vzpodbuditi porabo finančnih sredstev s področja gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

V ta namen smo skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije januarja po različnih lokacijah po vzhodni Sloveniji že izvedli vrsto predstavitev za lastnike gozdov in kmete o prihajajočih gozdarskih javnih razpisih, v drugi polovici februarja pa načrtujemo predstavitve za zahodno Slovenijo.

 

Program:

 

Lokacije in termini:

 

Časovnica že odprtih oziroma predvidenih javnih razpisov s področja gozdarstva v letošnjem letu:

  • Javni razpis za podukrep podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz PRP 2014-2020 – predvidoma marca 2020;
  • Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – predvidoma marca 2020;
  • 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 – predvidoma aprila 2020;
  • Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 – predvidoma maja 2020.

 

Vabilo….

 

Deli z drugimi